Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Google » API Google Ads (API AdWords) là gì ?

API Google Ads (API AdWords) là gì ?

Một tính năng nâng cao cho phép nhà quảng cáo tương tác và thay đổi cho tài khoản Google Ads thông qua các ứng dụng họ tạo. API Google Ads mới hơn hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm sẽ thay thế API AdWords.

  • API AdWords và API Google Ads (giao diện lập trình ứng dụng) cho phép nhà phát triển tạo và sử dụng các ứng dụng tương tác trực tiếp với thông tin chi tiết về tài khoản của họ trên máy chủ Google Ads.
  • API có thể giúp nhà quảng cáo quản lý hiệu quả các tài khoản và chiến dịch Google Ads lớn. Ví dụ: bạn có thể biên soạn dữ liệu Googl Ads của mình để sử dụng với các hệ thống khác như khoảng không quảng cáo, tạo báo cáo thường xuyên và điều chỉnh hàng loạt chiến dịch.
  • Để sử dụng API, bạn sẽ cần tài khoản người quản lý Google Ads và mã của nhà phát triển.
  • Các API này là một lựa chọn tốt cho các nhà quảng cáo có nhà phát triển hoặc lập trình viên có kỹ năng kỹ thuật. Nếu bạn không có những tài nguyên này nhưng vẫn muốn có thêm một công cụ để giúp quản lý các thay đổi lớn đối với tài khoản của mình, thì hãy dùng thử Google Ads Editor hoặc tập lệnh Google Ads.