Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Bản nháp chiến dịch là gì ?

Bản nháp chiến dịch là gì ?

Bản nháp chiến dịch cho phép bạn chuẩn bị nhiều thay đổi đối với chiến dịch trên Mạng tìm kiếm hoặc Mạng hiển thị mà không ảnh hưởng đến hiệu suất của chiến dịch. Khi tạo một bản nháp, bạn sẽ lặp lại y chang quá trình thiết lập của chiến dịch.

  • Bạn có thể cập nhật bản nháp của mình giống như khi cập nhật trong một chiến dịch bình thường.
  • Sau khi hoàn thành bản nháp của mình, bạn có thể áp dụng bản nháp đó vào chiến dịch gốc hoặc tạo một thử nghiệm từ bản nháp để kiểm tra những thay đổi của bạn hoạt động như thế nào so với chiến dịch gốc.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ