Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Báo cáo cụm từ tìm kiếm là gì ?

Báo cáo cụm từ tìm kiếm là gì ?

Danh sách các cụm từ tìm kiếm mà một số lượng lớn người dùng đã sử dụng trước khi nhìn thấy quảng cáo của bạn. Hãy sử dụng báo cáo này để điều chỉnh từ khóa của bạn sao cho chỉ những nội dung tìm kiếm phù hợp mới kích hoạt quảng cáo của bạn hiển thị.

  • Báo cáo này hiển thị mọi cụm từ tìm kiếm đã dẫn đến việc quảng cáo của bạn xuất hiện.
  • Tùy thuộc vào tùy chọn so khớp từ khóa, cụm từ tìm kiếm được liệt kê có thể khác với danh sách từ khóa của bạn. Sử dụng báo cáo để tìm các cụm từ thành công mà bạn có thể thêm vào danh sách từ khóa của mình. Nếu quảng cáo của bạn đã được kích hoạt bởi những nội dung tìm kiếm ít có liên quan, thì hãy thêm các cụm từ đó làm từ khóa phủ định.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ