Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Bị từ chối là gì ?

Bị từ chối là gì ?

Quảng cáo bị từ chối sẽ không hiển thị do vi phạm chính sách quảng cáo của Google Ads.

Hãy tìm hiểu lý do quảng cáo bị từ chối bằng cách xem cột “Trạng thái”. Nếu bạn khắc phục quảng cáo, quảng cáo sẽ được xem xét lại và có thể được chấp thuận nếu chúng tôi xác định rằng quảng cáo đó tuân thủ các chính sách của chúng tôi.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ