Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Biến thể gần giống của từ khóa là gì ?

Biến thể gần giống của từ khóa là gì ?

Các biến thể gần giống cho phép từ khóa so khớp với các cụm từ tìm kiếm tương tự nhưng không giống hệt với từ khóa được nhắm mục tiêu. Các biến thể gần giống sẽ giúp bạn kết nối với những người đang tìm kiếm doanh nghiệp của bạn (dù cách thức tìm kiếm của họ có hơi khác nhau) và bạn không cần phải tạo các danh sách từ khóa đầy đủ để tiếp cận những khách hàng này.

Theo mặc định, tất cả các kiểu so khớp từ khóa đều đủ điều kiện để so khớp với các biến thể gần giống. Bạn không thể chọn không sử dụng.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ