Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Cách thức hoạt động của Google Tìm kiếm

Cách thức hoạt động của Google Tìm kiếm

Google lấy thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: (1) Trang web, (2) Nội dung do người dùng gửi, chẳng hạn như nội dung người dùng gửi trong Google Doanh nghiệpMaps, (3) Nội dung quét từ sách, (4) Cơ sở dữ liệu công khai trên Internet, và nhiều nguồn khác.

Tuy nhiên, bài viết này sẽ tập trung vào các trang web. Google thực hiện ba bước cơ bản để tạo kết quả từ các trang web:

Thu thập dữ liệu

Bước đầu tiên là tìm những trang tồn tại trên web. Google không lưu giữ một danh mục trung tâm về tất cả các trang web, do đó, Google phải liên tục tìm kiếm các trang mới và thêm chúng vào danh sách các trang đã biết. Google biết đến một số trang vì Google đã truy cập các trang đó từ trước. Google tìm thấy các trang khác khi truy cập đường liên kết từ một trang đã biết đến một trang mới. Ngoài ra, Google cũng phát hiện một số trang khác khi chủ sở hữu trang web gửi danh sách các trang (sơ đồ trang web) để Google thu thập dữ liệu.

Khi phát hiện ra URL của một trang, Google sẽ truy cập hoặc thu thập dữ liệu trang đó để tìm hiểu nội dung trên trang. Google hiển thị trang và phân tích cả nội dung văn bản lẫn nội dung không phải văn bản cũng như bố cục hiển thị tổng thể để quyết định vị trí của trang trong kết quả Tìm kiếm. Càng hiểu rõ về trang web của bạn bao nhiêu thì Google càng có thể hiển thị trang cho những người đang tìm kiếm nội dung của bạn một cách phù hợp bấy nhiêu.

Google không nhận tiền để thu thập dữ liệu thường xuyên hơn hoặc xếp hạng cao hơn cho một trang web. Nếu ai đó nói vậy với bạn thì điều đó là không đúng sự thật.

Lập chỉ mục

Sau khi tìm thấy một trang, Google sẽ cố gắng tìm hiểu nội dung của trang đó. Quá trình này gọi là lập chỉ mục. Google phân tích nội dung của trang, lập danh mục hình ảnh và tệp video nhúng trên trang và cố gắng tìm hiểu trang theo cách khác. Thông tin này được lưu trữ trong chỉ mục của Google – một cơ sở dữ liệu khổng lồ được lưu trữ trong rất nhiều máy tính.

Để cải thiện kết quả lập chỉ mục trang của bạn, hãy làm như sau:

  • Tạo tiêu đề trang ngắn gọn, ý nghĩa.
  • Sử dụng tiêu đề trang để truyền đạt chủ đề của trang.
  • Sử dụng văn bản thay vì hình ảnh để truyền tải nội dung. (Google có thể hiểu một số hình ảnh và video, nhưng không hiểu rõ như đối với văn bản. Ở mức tối thiểu, hãy chú thích video và hình ảnh của bạn bằng văn bản thay thế và các thuộc tính thích hợp khác.)

Phân phát và xếp hạng

Khi người dùng nhập cụm từ tìm kiếm, Google sẽ cố gắng tìm câu trả lời phù hợp nhất từ chỉ mục của chúng tôi dựa trên nhiều yếu tố. Google cố gắng xác định các câu trả lời có chất lượng cao nhất và xem xét các yếu tố sẽ cung cấp trải nghiệm người dùng tốt nhất và câu trả lời phù hợp nhất, như vị trí, ngôn ngữ và thiết bị của người dùng (máy tính hoặc điện thoại).

Để cải thiện việc phân phát và xếp hạng trang của bạn, hãy làm như sau:

  • Thiết kế để trang của bạn tải nhanh và thân thiện với thiết bị di động.
  • Đưa nội dung hữu ích vào trang của bạn và cập nhật nội dung đó thường xuyên.
  • Tuân theo Nguyên tắc quản trị trang web của Google để đảm bảo bạn cung cấp trải nghiệm tốt cho người dùng.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ