Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Chế độ xem phần mở rộng là gì ?

Chế độ xem phần mở rộng là gì ?

Một trong hai cách để xem dữ liệu phần mở rộng của bạn trong trang phần mở rộng.

Trong chế độ xem phần mở rộng, mỗi hàng chứa dữ liệu cụ thể cho một phần mở rộng, tổng hợp trên tất cả các liên kết của phần mở rộng. Mỗi phần mở rộng được liệt kê một lần và xuất hiện ở hàng riêng. Sử dụng chế độ xem phần mở rộng để so sánh hiệu suất giữa các phần mở rộng.

Lưu ý rằng bất kỳ khi nào tạo phần mở rộng, chẳng hạn như phần mở rộng về chú thích hoặc phần mở rộng về đoạn thông tin có cấu trúc, bạn có thể liên kết phần mở rộng đó với bất kỳ nhóm quảng cáo hay chiến dịch nào hoặc toàn bộ tài khoản. Điều này có nghĩa là một phần mở rộng có thể có nhiều liên kết. Để xem các liên kết này, hãy chuyển sang bài chế độ xem liên kết.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ