Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Chế độ xem – Quảng cáo Google

Chế độ xem – Quảng cáo Google

Trong chế độ xem phần mở rộng, mỗi hàng chứa dữ liệu cụ thể cho một phần mở rộng, tổng hợp trên tất cả các liên kết của phần mở rộng. Mỗi phần mở rộng được liệt kê một lần và xuất hiện ở hàng riêng. Sử dụng chế độ xem phần mở rộng để so sánh hiệu suất giữa các phần mở rộng.

Trong chế độ xem liên kết, mỗi hàng chứa dữ liệu cụ thể cho một liên kết của phần mở rộng, bao gồm nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản được liên kết mà phần mở rộng đó được liên kết với. Nếu một phần mở rộng được liên kết với nhiều nhóm quảng cáo hoặc chiến dịch, phần mở rộng này sẽ được liệt kê nhiều lần. Sử dụng chế độ xem liên kết để so sánh một phần mở rộng đang hoạt động như thế nào từ một liên kết so với liên kết tiếp theo. Bạn cũng có thể thêm hoặc xóa các liên kết bằng cách đánh dấu hộp bên cạnh các liên kết bạn muốn thay đổi, rồi sử dụng menu thả xuống Thêm và Chỉnh sửa.

Chế độ xem đang kích hoạt là công nghệ trên YouTube và một số ứng dụng dành cho thiết bị di động cũng như trang web trên Mạng hiển thị cho phép AdWords xác định xem quảng cáo của bạn có thể được xem bởi khách hàng tiềm năng không.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ