Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị mục tiêu (tCPM) là gì ?

Chi phí mỗi nghìn lượt hiển thị mục tiêu (tCPM) là gì ?

Đây là cách đặt giá thầu mà bạn đặt số tiền trung bình mà bạn có thể trả cho mỗi nghìn lượt hiển thị quảng cáo (số tiền này là CPM mục tiêu). Chúng tôi sẽ tối ưu hóa giá thầu bằng cách sử dụng CPM mục tiêu (tCPM) của bạn để giúp bạn có được phạm vi tiếp cận duy nhất rộng nhất có thể. Một số lượt hiển thị có thể tốn chi phí nhiều hơn hoặc thấp hơn tCPM của bạn, nhưng Google Ads sẽ cố gắng giữ cho CPM trung bình của chiến dịch bằng hoặc thấp hơn tCPM mà bạn đặt.

Bạn có thể sử dụng giá mỗi nghìn lượt hiển thị mục tiêu cho các chiến dịch video trong Google Ads. Đối với chiến dịch theo trình tự quảng cáo dạng video, tCPM sẽ tối ưu hóa cho số lần hoàn thành theo trình tự (có nghĩa là chiến lược này sẽ tối ưu hóa để tối đa hóa số người dùng xem toàn bộ trình tự) thay vì phạm vi tiếp cận duy nhất.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ