Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Chiến dịch đã kết thúc là gì ?

Chiến dịch đã kết thúc là gì ?

Chiến dịch quảng cáo đã qua ngày kết thúc và không còn chạy quảng cáo nữa.

  • Bạn chọn ngày kết thúc cho mỗi chiến dịch quảng cáo để cho biết khi nào chiến dịch phải ngừng chạy. Khi chiến dịch đến ngày kết thúc, tất cả quảng cáo trong chiến dịch sẽ ngừng chạy.
  • Bạn có thể thay đổi ngày kết thúc của chiến dịch bất cứ lúc nào, ngay cả khi đã qua ngày đó.
  • Bạn sẽ thấy thông tin về trạng thái hiện tại của chiến dịch được liệt kê trong cột “Trạng thái” trên trang “Chiến dịch”. Bạn cũng có thể thấy trạng thái “Chiến dịch đã kết thúc” được liệt kê bên cạnh nhóm quảng cáo, quảng cáo và từ khóa là một phần của chiến dịch này.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ