Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư là gì ?

Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư là gì ?

Một chiến lược giá thầu tự động, định hướng mục tiêu nhóm nhiều chiến dịch, nhóm quảng cáo và từ khóa lại với nhau.

Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư tự động đặt giá thầu để giúp bạn đạt được các mục tiêu hiệu suất. Loại chiến lược này bao gồm các chiến lược Đặt giá thầu thông minh sau: CPA mục tiêu, ROAS mục tiêu, Tối đa hóa lượt chuyển đổi, Tối đa hóa giá trị chuyển đổi, Tối đa hóa số lượt nhấp và Tỷ lệ hiển thị mục tiêu.

  • Khi bạn tạo chiến lược danh mục đầu tư, chiến lược đó sẽ được lưu trữ trong Thư viện chia sẻ của bạn. Đây là vị trí trung tâm để quản lý chiến lược giá thầu danh mục đầu tư của bạn và theo dõi hiệu suất của các chiến lược đó.
  • Chiến lược giá thầu danh mục đầu tư trước đây còn gọi là “chiến lược giá thầu linh hoạt”.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ