Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Chiến lược giá thầu tự động là gì ?

Chiến lược giá thầu tự động là gì ?

Một chiến lược giá thầu tự động đặt giá thầu cho quảng cáo của bạn dựa trên khả năng mang lại nhấp chuột hoặc chuyển đổi của quảng cáo đó. Mỗi loại chiến lược giá thầu tự động được thiết kế để giúp bạn đạt được mục tiêu cụ thể cho doanh nghiệp của mình.

  • Đặt giá thầu tự động dỡ bỏ gánh nặng và phỏng đoán ra khỏi việc đặt giá thầu để đáp ứng các mục tiêu hiệu suất của bạn. Không giống như Đặt giá thầu CPC thủ công, bạn không cần phải cập nhật giá thầu theo cách thủ công cho các nhóm quảng cáo hoặc từ khóa cụ thể.
  • Các loại chiến lược giá thầu tự động khác nhau có thể giúp bạn tăng số nhấp chuột, khả năng hiển thị trong kết quả tìm kiếm, số chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi.
  • Các chiến lược giá thầu tự động dựa trên chuyển đổi đặt giá thầu duy nhất cho từng phiên đấu giá, dựa trên các thông tin sẵn có tại thời điểm của phiên đấu giá. Thông tin này bao gồm thời gian trong ngày, quảng cáo cụ thể đang được hiển thị hoặc thiết bị, địa điểm, trình duyệt và hệ điều hành của người dùng.
  • Chiến lược giá thầu tự động tìm hiểu trong quá trình chạy, sử dụng thông tin về hiệu suất của một giá thầu để cung cấp thông tin quyết định giá thầu trong tương lai.
  • Tất cả các chiến lược giá thầu tự động đều khả dụng dưới dạng chiến lược danh mục đầu tư. Một số cũng khả dụng dưới dạng chiến lược chuẩn.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ