Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Chính sách quảng cáo là gì ?

Chính sách quảng cáo là gì ?

Nguyên tắc dành cho quảng cáo, từ khóa và trang web của bạn. Quảng cáo vi phạm chính sách của chúng tôi sẽ không thể chạy.

  • Truy cập vào Trung tâm chính sách Google Ads để xem lại các nguyên tắc có thể áp dụng cho bạn.
  • Chính sách quảng cáo của Google được thiết kế để quảng bá trải nghiệm tốt cho những người đang xem quảng cáo của chúng tôi, để giúp bạn thành công với quảng cáo của mình và để giúp đảm bảo rằng quảng cáo tuân thủ các điều luật hiện hành ở quốc gia mà quảng cáo hiển thị.
  • Tất cả quảng cáo Google Ads đều trải qua quy trình phê duyệt để đảm bảo quảng cáo an toàn và thích hợp cho người dùng. Mỗi khi bạn tạo quảng cáo mới hoặc thực hiện các thay đổi cho quảng cáo hiện tại, quảng cáo sẽ tự động được gửi để xem xét nhằm đảm bảo rằng quảng cáo tuân thủ chính sách quảng cáo của chúng tôi.
  • Những quảng cáo mà chúng tôi phát hiện vi phạm các chính sách này sẽ được đánh dấu là Bị từ chối hoặc Bị tạm ngưng và sẽ không thể chạy khi có trạng thái đó.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ