Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Chỉnh sửa hàng loạt là gì ?

Chỉnh sửa hàng loạt là gì ?

Cách để chỉnh sửa nhiều nội dung trong tài khoản của bạn cùng một lúc. Việc sử dụng tính năng chỉnh sửa hàng loạt giúp bạn tiết kiệm thời gian bằng cách cập nhật đồng thời nhiều mục trong một chiến dịch hoặc nhiều chiến dịch.

Google Ads cung cấp nhiều công cụ và tính năng để giúp bạn thực hiện chỉnh sửa hàng loạt trong tài khoản của mình. Các tùy chọn chỉnh sửa có sẵn sẽ tùy thuộc vào việc bạn sử dụng công cụ hoặc tính năng nào.

Thông thường, bạn có thể thực hiện chỉnh sửa hàng loạt trong tài khoản của mình bằng cách sử dụng:

  • Google Ads: Chọn nhiều mục trong Google Ads và thay đổi tất cả các mục cùng lúc. Tìm hiểu cách Thực hiện thay đổi bằng tính năng chỉnh sửa hàng loạt.
  • Tải lên hàng loạt: Tải xuống bảng tính chứa chi tiết về các từ khóa, quảng cáo, nhóm quảng cáo, chiến dịch, nhóm sản phẩm hoặc thông tin thanh toán của bạn. Bạn có thể thực hiện các thay đổi khi đang ngoại tuyến và tải bảng tính lên để áp dụng những thay đổi này cho tài khoản Google Ads của mình. Tìm hiểu cách Thực hiện thay đổi bằng tính năng tải lên hàng loạt.
  • Google Ads Editor: Ứng dụng miễn phí, có thể tải xuống này cho phép bạn quản lý tài khoản Google Ads khi đang ngoại tuyến để có thể dễ dàng thực hiện chỉnh sửa hàng loạt trên các chiến dịch, nhóm quảng cáo, từ khóa và các nội dung khác, sau đó tải những thay đổi này lên lại Google Ads khi hoàn tất. Tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về Google Ads Editor.
  • API Google Ads (API Google Ads (API AdWords)): API Google Ads (API Google Ads (API AdWords)) (giao diện lập trình ứng dụng) cho phép các nhà phát triển tạo các ứng dụng tương tác trực tiếp với máy chủ Google Ads. Với các ứng dụng này, nhà quảng cáo và các bên thứ ba có thể quản lý các tài khoản Google Ads lớn hoặc phức tạp cũng như tương tác với dữ liệu bên ngoài một cách hiệu quả và sáng tạo hơn.
  • Tập lệnh Google Ads: Các tập lệnh giúp bạn tạo những thay đổi tự động trong tài khoản Google Ads. Khi sử dụng mã JavaScript, bạn có thể trực tiếp thay đổi giá thầu, tạm dừng nhóm quảng cáo và thêm từ khóa bằng các tập lệnh đã viết thay vì thực hiện theo cách thủ công trong tài khoản Google Ads. Tìm hiểu thêm về tập lệnh bằng cách xem bài viết Dễ dàng tự động hóa Google Ads.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ