Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Chỉnh sửa nội dòng là gì ?

Chỉnh sửa nội dòng là gì ?

Một cách để thay đổi quảng cáo, từ khóa, vị trí, giá thầu và các cài đặt khác của bạn trong bảng hiệu suất.
 

  • Chỉnh sửa nội dòng cho phép bạn thực hiện các thay đổi nhanh mà không phải truy cập trang mới.
  • Bạn có thể thay đổi ngân sách hàng ngày, quảng cáo, từ khóa, vị trí và giá thầu. Nếu một ô có thể chỉnh sửa thì ô đó sẽ hiển thị biểu tượng bút chì. Nhấp vào ô để chỉnh sửa giá trị của ô.
  • Khi bạn chỉnh sửa một từ khóa, vị trí hoặc quảng cáo, số liệu thống kê hiệu suất của nó sẽ được đặt lại thành 0.
  • Khi bạn chỉnh sửa giá thầu từ khóa hoặc URL trang đích của từ khóa, số liệu hiệu suất vẫn được giữ nguyên.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ