Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » CPC nâng cao (ECPC) là gì ?

CPC nâng cao (ECPC) là gì ?

Là chiến lược giá thầu điều chỉnh giá mỗi lượt nhấp (CPC) để giúp tối đa hóa lượt chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi. ECPC kết hợp chiến lược đặt giá thầu thủ công với chiến lược Đặt giá thầu thông minh như CPA mục tiêu hoặc ROAS mục tiêu. Chiến lược này tăng giá thầu thủ công của bạn trong trường hợp dường như có nhiều khả năng dẫn đến lượt bán hàng hoặc lượt chuyển đổi khác trên trang web của bạn, đồng thời giảm giá thầu cho các trường hợp dường như ít có khả năng dẫn đến lượt chuyển đổi. Bạn cũng có thể thử nghiệm ECPC cùng với hệ thống đặt giá thầu của bên thứ ba để có tính năng Đặt giá thầu thông minh ở mức độ giới hạn.

Khi bạn đặt ECPC để tối ưu hóa cho lượt chuyển đổi:

  • ECPC sẽ điều chỉnh giá thầu của bạn mỗi khi quảng cáo đủ điều kiện xuất hiện, dựa trên khả năng lượt nhấp dẫn đến lượt chuyển đổi.
  • ECPC có thể giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi hơn trong khi vẫn giữ nguyên hoặc giảm giá của mỗi chuyển đổi.
  • ECPC hoạt động hơi khác so với Chiến dịch mua sắm. Tìm hiểu cách thiết lập ECPC cho Chiến dịch mua sắm

Khi bạn đặt ECPC để tối ưu hóa cho giá trị chuyển đổi:

  • ECPC điều chỉnh giá thầu của bạn mỗi khi quảng cáo đủ điều kiện xuất hiện tùy theo khả năng lượt nhấp dẫn đến lượt chuyển đổi và giá trị chuyển đổi tương ứng. Tìm hiểu thêm về giá trị chuyển đổi
  • ECPC có thể giúp bạn nhận được nhiều lượt chuyển đổi có giá trị cao trong khi vẫn giữ nguyên hoặc giảm giá của mỗi chuyển đổi.
  • Chiến lược ECPC cho giá trị chuyển đổi chỉ có thể sử dụng cho Chiến dịch tìm kiếm.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ