Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Đã phê duyệt (giới hạn tất cả các vị trí) là gì ?

Đã phê duyệt (giới hạn tất cả các vị trí) là gì ?

Đây là một trạng thái được cấp cho những quảng cáo tuân thủ chính sách của chúng tôi nhưng không thể hiển thị ở các vị trí mà bạn đã nhắm mục tiêu do các quy định hạn chế trong chính sách và tùy chọn cài đặt nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, quảng cáo có thể hiển thị cho những người quan tâm đến các vị trí mà bạn đã nhắm mục tiêu.

Một quảng cáo sẽ có trạng thái “Đã phê duyệt (giới hạn tất cả các vị trí)” khi chính sách Google Ads (thường là các chính sách như Rượu, Bản quyền, Cờ bạc, Chăm sóc sức khỏe và Nhãn hiệu) ngăn một số loại quảng cáo nhất định hiển thị ở các vị trí mà bạn đã nhắm mục tiêu.

Bạn có thể làm gì

Dưới đây là một số bước mà bạn có thể thực hiện:

  • Nếu bạn muốn quảng cáo hiển thị ở các vị trí đã nhắm mục tiêu, hãy chỉnh sửa quảng cáo để quảng cáo đó tuân thủ các yêu cầu về chính sách cho vị trí đã nhắm mục tiêu.  
  • Điều chỉnh tùy chọn cài đặt vị trí của chiến dịch để nhắm mục tiêu các vị trí được phép.
  • Thử so sánh các tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí để tìm ra tùy chọn phù hợp với bạn. Ví dụ: nếu bạn không muốn quảng cáo hiển thị cho những người ở ngoài các vị trí đã nhắm mục tiêu, hãy đảm bảo nhắm mục tiêu Những người ở các vị trí đã nhắm mục tiêu trong mục cài đặt “Vị trí” của chiến dịch.

Bạn luôn có thể chọn tạm dừng quảng cáo trong khi thực hiện các bước cần thiết để chỉnh sửa quảng cáo của mình.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ