Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Đặt giá thầu CPC thủ công là gì ?

Đặt giá thầu CPC thủ công là gì ?

Phương pháp đặt giá thầu cho phép bạn đặt chi phí mỗi nhấp chuột (CPC) tối đa cho quảng cáo của mình. Cách này khác với các chiến lược giá thầu tự động, sẽ đặt số tiền của giá thầu thay cho bạn.

  • Đặt giá thầu CPC thủ công cho phép bạn kiểm soát để đặt số tiền tối đa mà bạn có thể trả cho mỗi nhấp chuột vào quảng cáo của mình.
  • Bạn bắt đầu bằng cách đặt giá thầu giá tối đa mỗi nhấp chuột (CPC) cho toàn bộ nhóm quảng cáo của mình (được gọi là giá thầu mặc định), nhưng bạn cũng có thể đặt giá thầu riêng cho các từ khóa hoặc vị trí riêng lẻ. Ví dụ: nếu bạn nhận thấy rằng các từ khóa nhất định có thể mang lại nhiều lợi nhuận hơn, bạn có thể sử dụng đặt giá thầu thủ công để phân bổ nhiều ngân sách quảng cáo hơn cho các từ khóa đó.
  • Nếu không chắc chắn từ khóa hoặc vị trí nào có khả năng sinh lời nhất hoặc nếu không có thời gian để dành cho việc quản lý giá thầu thủ công, thì thay vào đó hãy cân nhắc sử dụng chiến lược giá thầu Tối đa hóa số nhấp chuột. Tối đa hóa số nhấp chuột là chiến lược giá thầu tự động tự động đặt giá thầu của bạn để giúp nhận được nhiều nhấp chuột nhất có thể trong phạm vi ngân sách của bạn. 
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ