Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Đặt giá thầu thông minh là gì ?

Đặt giá thầu thông minh là gì ?

Một tập hợp con của các chiến lược giá thầu tự động tối ưu hóa cho chuyển đổi hoặc giá trị chuyển đổi. Đặt giá thầu thông minh sử dụng học máy để tối ưu hóa giá thầu của bạn nhằm tối đa hóa chuyển đổi và giá trị chuyển đổi trên chiến dịch hoặc danh mục đầu tư đặt giá thầu. CPA mục tiêu, Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo, Chuyển đổi tối đa và CPC nâng cao đều là các chiến lược đặt giá thầu thông minh.

Ngoài khả năng học máy, Đặt giá thầu thông minh còn có 3 lợi ích chính khác:

  • Nhiều tín hiệu để điều chỉnh giá thầu cho phù hợp với ngữ cảnh duy nhất của người dùng. Các tín hiệu này bao gồm thiết bị, vị trí, thời gian trong ngày, danh sách tiếp thị lại, trình duyệt, ngôn ngữ, v.v. Tìm hiểu thêm về tín hiệu đặt giá thầu.
  • Các điều khiển linh hoạt cho phép bạn đặt mục tiêu hiệu suất để kiểm soát hiệu suất đặt giá thầu và tối ưu hóa các giá thầu tìm kiếm cho mô hình phân bổ bạn đã chọn.
  • Báo cáo minh bạch và cập nhật trạng thái để giúp bạn thử nghiệm mức độ hoạt động hiệu quả của Đặt giá thầu thông minh cho bạn cũng như hiểu được điều gì sâu xa đang diễn ra trong các chiến lược giá thầu của bạn.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ