Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Định dạng quảng cáo là gì ?

Định dạng quảng cáo là gì ?

Các cải tiến hình ảnh đối với quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm hiển thị nổi bật hơn thông tin về doanh nghiệp của bạn, chẳng hạn như số điện thoại hoặc tên miền của trang web trong dòng tiêu đề. Những cải tiến này, thường xuất hiện trong quảng cáo phía trên kết quả tìm kiếm, có thể bao gồm nội dung bổ sung từ trang web của bạn hoặc nội dung bên thứ ba có liên quan. Bạn có thể thêm những cải tiến này theo cách thủ công hoặc các cải tiến có thể được hệ thống định dạng tự động của chúng tôi thêm vào.

  • Loại định dạng quảng cáo phổ biến nhất là tiện ích quảng cáo. Một số ví dụ về tiện ích quảng cáo bao gồm chú thích vị trí (đính kèm địa chỉ doanh nghiệp với quảng cáo) và liên kết trang web (bao gồm liên kết bổ sung đến các phần nội dung có liên quan khác từ các trang bổ sung trong trang web).
  • Hệ thống định dạng tự động của Google có thể hiển thị thông tin bổ sung từ trang web của bạn hoặc nội dung bên thứ ba có liên quan khác dọc theo quảng cáo.
  • Hệ thống tự động của Google cũng có thể làm nổi bật thông tin có liên quan trong quảng cáo của bạn để giúp mọi người tìm thấy doanh nghiệp của bạn dễ dàng hơn. Ví dụ: trên một số quảng cáo phía trên kết quả tìm kiếm, nếu dòng mô tả đầu tiên của bạn là một cụm từ hoặc một câu hoàn chỉnh, chúng tôi có thể hiển thị một phần mô tả trong dòng tiêu đề, dẫn đến dòng mô tả dài hơn, dễ được nhận thấy hơn mà vẫn sử dụng các từ bạn đã chọn cho quảng cáo của mình.
  • Quảng cáo mua sắm của Google không được xem là định dạng quảng cáo.
  • Tìm hiểu về cách để quảng cáo xuất hiện phía trên kết quả tìm kiếm của Google.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ