Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Google » Điểm chất lượng là gì ?

Điểm chất lượng là gì ?

Điểm chất lượng là chỉ số ước tính về chất lượng của quảng cáo, từ khóa và trang đích của bạn. Quảng cáo có chất lượng cao hơn có thể dẫn đến mức giá thấp hơn và vị trí quảng cáo tốt hơn.

  • Bạn có thể xem Điểm chất lượng của mình bằng cách thêm cột Điểm chất lượng vào báo cáo.
  • Thang điểm báo cáo điểm chất lượng là thang điểm 1-10. Điểm chất lượng sẽ tính đến tỷ lệ nhấp dự kiến, mức độ liên quan của quảng cáo và trải nghiệm trang đích.
  • Quảng cáo và trang đích của bạn càng liên quan đến người dùng thì bạn sẽ càng có nhiều khả năng thấy Điểm chất lượng cao hơn.
  • Điểm chất lượng là ước tính tổng hợp về hiệu suất tổng thể của bạn trong các phiên đấu giá quảng cáo và không được sử dụng tại thời điểm đấu giá để xác định Xếp hạng quảng cáo.