Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Đối sánh cụm từ phủ định là gì ?

Đối sánh cụm từ phủ định là gì ?

Cài đặt từ khóa cho phép bạn loại trừ quảng cáo cho những tìm kiếm bao gồm cụm từ chính xác đó. Tìm kiếm có thể bao gồm các từ bổ sung và quảng cáo sẽ không hiển thị miễn là từ khóa được bao gồm trong tìm kiếm theo cùng một thứ tự.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ