Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Đối sánh rộng phủ định là gì ?

Đối sánh rộng phủ định là gì ?

Cài đặt từ khóa cho phép bạn loại trừ quảng cáo cho những tìm kiếm mà tại đó, mọi từ, ở bất kỳ thứ tự nào, trong cụm từ khóa của bạn sẽ xuất hiện trong tìm kiếm. Quảng cáo của bạn vẫn có thể hiển thị trong tình huống một số từ khóa xuất hiện:

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ