Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Đối tác hiển thị là gì ?

Đối tác hiển thị là gì ?

Trang web trong Mạng hiển thị hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo.

  • Quảng cáo của bạn có thể xuất hiện trên các trang web của đối tác, ứng dụng trên điện thoại di động và các vị trí khác mà bạn chọn hoặc có liên quan đến quảng cáo và từ khóa của bạn hoặc các phương pháp nhắm mục tiêu khác mà bạn đã thêm vào.
  • Xem các đối tác hiển thị nào đã hiển thị quảng cáo của bạn bằng cách xem vị trí tự động và vị trí được quản lý được liệt kê trong chiến dịch.
  • Bạn có thể chọn không hiển thị quảng cáo của mình trên đối tác hiển thị bằng cách chọn không tham gia Mạng hiển thị.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ