Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Đối tác tìm kiếm là gì ?

Đối tác tìm kiếm là gì ?

Các trang web trong Mạng tìm kiếm hợp tác với Google để hiển thị quảng cáo và trang thông tin miễn phí về sản phẩm. Đối tác tìm kiếm sẽ mở rộng phạm vi tiếp cận của quảng cáo và trang thông tin trên Google Tìm kiếm đến hàng trăm trang web không phải của Google, cũng như YouTube và các trang web khác của Google.

Trên trang web của đối tác tìm kiếm, quảng cáo và trang thông tin của bạn có thể xuất hiện trên trang kết quả tìm kiếm, trang thư mục trang web hoặc các trang khác có liên quan đến nội dung tìm kiếm của một người.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ