Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Được chấp thuận (có giới hạn) là gì ?

Được chấp thuận (có giới hạn) là gì ?

Một trạng thái được gán cho quảng cáo tuân thủ chính sách của chúng tôi nhưng bị giới hạn về vị trí và thời điểm chúng có thể hiển thị.

Quảng cáo sẽ được đánh dấu là “Được chấp thuận (có giới hạn)” khi chính sách Google Ads (các ví dụ phổ biến bao gồm Rượu, Bản quyền, Cờ bạc, Chăm sóc sức khỏe và Nhãn hiệu) ngăn một số loại quảng cáo nhất định hiển thị ở một số khu vực nhất định, đối với một số độ tuổi nhất định hoặc trên một số thiết bị nhất định. Quảng cáo sẽ không hiển thị trên thiết bị di động nếu đích đến hoạt động kém trên thiết bị di động.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ