Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Được chấp thuận là gì ?

Được chấp thuận là gì ?

Trạng thái được cấp cho những quảng cáo đã được xem xét và có thể chạy.

Để được chấp thuận, quảng cáo phải tuân thủ chính sách quảng cáo của Google Ads. Hãy tìm trạng thái của quảng cáo bằng cách xem cột “Trạng thái”.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ