Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Đường dẫn là gì ?

Đường dẫn là gì ?

Các trường “Đường dẫn” là một phần của URL hiển thị trong quảng cáo văn bản mở rộng, thường được hiển thị bằng văn bản màu xanh lá cây bên dưới dòng tiêu đề và bên trên mô tả. Các trường này giúp khách hàng tiềm năng biết được họ sẽ được chuyển đến nơi nào trên trang web của bạn sau khi nhấp vào quảng cáo. Vì vậy, văn bản bạn nhập vào các trường này cần mô tả chi tiết hơn sản phẩm hoặc dịch vụ được mô tả trong quảng cáo. Các đường dẫn không phải lúc nào được hiển thị. Trường này là tùy chọn và mỗi đường dẫn có thể có tối đa 15 ký tự.

Google Ads tạo URL hiển thị bằng cách kết hợp miền của URL cuối cùng và văn bản, đường dẫn nếu có văn bản đường dẫn được nhập.

Văn bản đường dẫn không cần phải khớp với văn bản chính xác của URL cuối cùng, nhưng văn bản đường dẫn cần giúp người dùng hiểu những gì được mong đợi từ trang đích.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ