Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Giá sản phẩm theo điểm chuẩn (beta) là gì ?

Giá sản phẩm theo điểm chuẩn (beta) là gì ?

Giá sản phẩm theo điểm chuẩn (beta): Đây là giá trung bình có tính trọng số theo số lần nhấp cho một sản phẩm trên tất cả người bán quảng cáo sản phẩm đó bằng Quảng cáo mua sắm.

Tag:
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ