Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Google » Giá sản phẩm trung bình (beta) là gì ?

Giá sản phẩm trung bình (beta) là gì ?

Giá sản phẩm trung bình (beta): Đây là giá trung bình của một sản phẩm khi quảng cáo của bạn hiển thị hoặc khi quảng cáo của bạn cạnh tranh trong một phiên đấu giá

Tag: