Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Giá thầu CPC tối đa là gì ?

Giá thầu CPC tối đa là gì ?

Giá thầu mà bạn đặt dùng để xác định số tiền cao nhất bạn có thể trả cho một lượt nhấp vào quảng cáo của mình.

  • Nếu có người nhấp vào quảng cáo của bạn, thì bạn chỉ phải trả mức giá thầu giá tối đa mỗi lượt nhấp (hay “CPC tối đa”) mà bạn đã đặt cho lượt nhấp đó. Ví dụ: nếu đặt giá thầu CPC tối đa là $2, thì bạn sẽ không phải trả nhiều hơn $2 cho mỗi lượt nhấp vào quảng cáo của mình. Số tiền thực tế mà bạn trả được gọi là CPC thực tế và xuất hiện trong cột “CPC trung bình” của tài khoản.
  • Giá thầu cao hơn thường giúp quảng cáo của bạn hiển thị ở vị trí cao hơn trên trang.
  • Bạn sẽ chọn tùy chọn đặt giá thầu thủ công (bạn chọn số tiền giá thầu) hoặc tùy chọn đặt giá thầu tự động (bạn đặt ngân sách trung bình hằng ngày mục tiêu và hệ thống Google Ads sẽ tự động điều chỉnh giá thầu CPC tối đa cho bạn, nhằm giúp bạn nhận được nhiều lượt nhấp nhất có thể trong phạm vi ngân sách đó). Với tùy chọn đặt giá thầu thủ công, bạn sẽ đặt một giá thầu CPC tối đa cho toàn bộ nhóm quảng cáo, nhưng cũng có thể đặt giá thầu khác nhau cho từng từ khóa.

Các trường hợp có thể vượt quá mức CPC tối đa mà bạn đã đặt:

Giá thầu thực tế của bạn có thể cao hơn giá thầu CPC tối đa mà bạn đã đặt nếu bạn sử dụng các tính năng sau đây:

  • CPC nâng cao Tìm hiểu thêm về chiến lược đặt giá thầu eCPC
  • Đối tác tìm kiếm Tìm hiểu thêm về Đối tác tìm kiếm
  • Điều chỉnh giá thầu Tìm hiểu thêm về tùy chọn điều chỉnh giá thầu
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ