Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Giờ Thái Bình Dương (PST hoặc PDT) là gì ?

Giờ Thái Bình Dương (PST hoặc PDT) là gì ?

Múi giờ Hoa Kỳ cho các trụ sở chính của Google tại Mountain View, California. Tài khoản của bạn sẽ sử dụng múi giờ này nếu bạn chưa chọn một múi giờ trong khi thiết lập tài khoản.

  • Khi tạo tài khoản Google Ads, bạn hãy chọn múi giờ mà chúng tôi sẽ sử dụng cho báo cáo, số liệu thống kê và việc thanh toán cho bạn. Nếu không chọn múi giờ địa phương, tài khoản của bạn sẽ mặc định đặt thành giờ Thái Bình Dương. Do đó, báo cáo và chu kỳ ngân sách trung bình hằng ngày sẽ dựa trên múi giờ đó.
  • Ngày và giờ được liệt kê trong tài khoản của bạn có thể dựa trên Giờ chuẩn Thái Bình Dương (PST) hoặc Giờ ban ngày khu vực Thái Bình Dương (PDT), tùy theo thời gian trong năm. PST và PDT cách nhau một giờ.
  • Nếu chọn nhầm múi giờ, bạn không thể thay đổi múi giờ đó trong tài khoản của mình. Vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ