Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Giới hạn tần suất là gì ?

Giới hạn tần suất là gì ?

Tính năng này giới hạn số lần Quảng cáo hiển thị hoặc Quảng cáo video hiển thị cho cùng một người dùng.

Tần suất là số lần người dùng nhìn thấy Quảng cáo hiển thị hình ảnh hoặc Quảng cáo video của bạn trong một khoảng thời gian nhất định. Tính năng Giới hạn tần suất hoạt động theo các cách khác nhau trên Chiến dịch hiển thị và Chiến dịch video.

Đối với Chiến dịch hiển thị:

  • Khi đặt giới hạn tần suất cho Chiến dịch hiển thị, bạn sẽ quản lý số lượt hiển thị của chiến dịch cho người dùng cá nhân mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng hoặc bất kỳ phạm vi kết hợp nào. 
  • Bạn có thể đặt giới hạn tần suất để quản lý số lượt hiển thị của chiến dịch, nhóm quảng cáo hoặc quảng cáo.
  • Cookie của bên thứ ba được sử dụng theo mặc định. Tuy nhiên, nếu cookie của bên thứ ba không có sẵn, thì cookie của bên thứ nhất sẽ được dùng để ước tính số lượt hiển thị.

Đối với Chiến dịch video:

  • Khi đặt giới hạn tần suất cho Chiến dịch video, bạn đặt giới hạn số lượt hiển thị và/hoặc số lượt xem của các video trong chiến dịch cho một người dùng cá nhân mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng hoặc bất kỳ phạm vi kết hợp nào. Bạn chỉ có thể đặt giới hạn tần suất cho Chiến dịch video ở cấp chiến dịch. 
  • Nếu bạn sử dụng video của chiến dịch này trong các Chiến dịch video khác, thì tính năng giới hạn tần suất của chiến dịch này sẽ tính cả số lượt hiển thị và/hoặc số lượt xem từ những Chiến dịch video khác của một người dùng nhất định. Khi người dùng đạt đến giới hạn tần suất, Google sẽ ngừng hiển thị chiến dịch này cho người dùng. Điều này chỉ áp dụng cho quảng cáo trong luồng và Quảng cáo đệm trong phiên đấu giá.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ