Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Hiểu và cải thiện Điểm chất lượng Google Ads

Hiểu và cải thiện Điểm chất lượng Google Ads

Để giúp tạo ra trải nghiệm quảng cáo tốt hơn cho mọi người, Google Ads đã thiết lập hệ thống đấu giá để xác định và tặng thưởng cho các quảng cáo có chất lượng. Hãy sử dụng các mẹo sau để xem cách bạn có thể cải thiện quảng cáo.

Tìm hiểu thêm về Thứ hạng quảng cáo để bạn có thể hiểu rõ hơn về hiệu quả hoạt động của quảng cáo và bắt đầu điều chỉnh khi cần thiết.

Giới thiệu về Điểm chất lượng.

  1. Biết Điểm chất lượng của bạn

    Điểm chất lượng cho bạn biết thông tin chung về mức độ hiệu quả của một từ khóa cụ thể trong các phiên đấu giá quảng cáo trước đây. Điểm càng cao, thì quảng cáo càng có nhiều khả năng hiển thị cho từ khóa đó.

  2. Biết cần cải thiện ở đâu

    Điểm chất lượng phụ thuộc vào các yếu tố như khả năng người dùng nhấp vào quảng cáo và mức độ dễ dàng khi người dùng di chuyển trong trang đích của quảng cáo. Khi tìm hiểu điểm số, bạn có thể xác định các thay đổi cần thực hiện để cải thiện quảng cáo.

  3. Tăng mức xếp hạng

    Quảng cáo có chất lượng cao có thể giúp bạn tăng Xếp hạng quảng cáo, từ đó, dẫn đến việc giảm chi phí mỗi lần nhấp và cải thiện vị trí quảng cáo.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ