Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Hiểu về cấu trúc tài khoản Google Ads

Hiểu về cấu trúc tài khoản Google Ads

Việc tìm được cách tối ưu để tổ chức tài khoản sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và nhắm mục tiêu khách hàng phù hợp. Dưới đây là một số mẹo để xây dựng cấu trúc cho nhóm quảng cáo.

Khi hiểu cấu trúc tài khoản, bạn có thể thực hiện các thay đổi nhanh hơn và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Cấu trúc tài khoản.

  1. Xem xét cấu trúc của trang web

    Đối với nhiều doanh nghiệp, bạn nên bắt đầu xây dựng cấu trúc cho nhóm quảng cáo theo cấu trúc của trang web. Hãy đảm bảo văn bản của quảng cáo và trang đích có liên quan mật thiết với các từ khóa trong từng nhóm quảng cáo.

  2. Chọn một chủ đề

    Tổ chức nhóm quảng cáo theo chủ đề, sản phẩm hoặc mục tiêu chung, đồng thời tạo các danh sách nhỏ hơn, trong đó, mỗi danh sách bao gồm 20–30 từ khóa có liên quan chặt chẽ đến chủ đề. Việc xây dựng cấu trúc cụ thể và chi tiết sẽ giúp quảng cáo của bạn có liên quan hơn; và quảng cáo có mức độ liên quan cao sẽ có điểm chất lượng cao hơn.

  3. Nhiều nhóm hơn

    Kiểm tra 3 nhóm quảng cáo hàng đầu của bạn. Bạn nên có ít nhất 3 quảng cáo/nhóm quảng cáo. Điều này sẽ giúp bạn biết thông điệp nào phù hợp nhất với đối tượng của mình.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ