Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » ID khách hàng là gì ?

ID khách hàng là gì ?

Một số duy nhất được chỉ định cho mỗi tài khoản Google Ads, bao gồm tài khoản người quản lý Google Ads.

ID khách hàng được sử dụng để xác định tài khoản Google Ads của bạn. Bạn có thể sử dụng số này khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng Google Ads và cũng để liên kết tài khoản của bạn với các sản phẩm khác của Google như Google Analytics hoặc Google doanh nghiệp của tôi.

Tag:
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ