Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » ID người dùng là gì ?

ID người dùng là gì ?

ID người dùng là giá trị nhận dạng khách hàng duy nhất mà nhà quảng cáo chọn để nhận dạng người dùng truy cập trang web của họ.

Tag:
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ