Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Google » Kết quả tìm kiếm không phải trả tiền là gì ?

Kết quả tìm kiếm không phải trả tiền là gì ?

Một danh sách miễn phí trong Google Tìm kiếm xuất hiện do nó có liên quan đến cụm từ tìm kiếm của ai đó.

  • Kết quả tìm kiếm phải trả tiền là các quảng cáo có trả tiền.
  • Quảng cáo phía trên kết quả không phải trả tiền chứa hộp “Quảng cáo”.
  • Quảng cáo ở bên phải kết quả không phải trả tiền có hộp “Quảng cáo” phía trên chúng.
  • Phân tích kết quả tìm kiếm không phải trả tiền thường có thể giúp xác định các từ khóa mới cho chiến dịch Google Ads của bạn.