Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Kết quả tìm kiếm không phải trả tiền là gì ?

Kết quả tìm kiếm không phải trả tiền là gì ?

Một danh sách miễn phí trong Google Tìm kiếm xuất hiện do nó có liên quan đến cụm từ tìm kiếm của ai đó.

  • Kết quả tìm kiếm phải trả tiền là các quảng cáo có trả tiền.
  • Quảng cáo phía trên kết quả không phải trả tiền chứa hộp “Quảng cáo”.
  • Quảng cáo ở bên phải kết quả không phải trả tiền có hộp “Quảng cáo” phía trên chúng.
  • Phân tích kết quả tìm kiếm không phải trả tiền thường có thể giúp xác định các từ khóa mới cho chiến dịch Google Ads của bạn.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ