Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Khoản ghi nợ cho phân phối quá là gì ?

Khoản ghi nợ cho phân phối quá là gì ?

Khoản ghi nợ được áp dụng cho tài khoản của bạn nếu quảng cáo của bạn được hiển thị quá nhiều lần và điều này khiến bạn vượt quá giới hạn tính phí hằng tháng của mình. Google sẽ không tính phí bạn cho các lượt nhấp này và có thể tự động phát hành khoản ghi nợ trên hóa đơn của bạn.

Cách hoạt động:

  • Trường hợp phân phối quá xảy ra khi Google Ads hiển thị quảng cáo của bạn nhiều hơn so với mức hiển thị mà ngân sách của bạn thường cho phép. Điều này có thể giúp bù lại cho những ngày quảng cáo của bạn không có nhiều lượt hiển thị.
  • Khi xảy ra phân phối quá, tổng chi phí hàng ngày của bạn có thể cao hơn gấp 2 lần so với ngân sách hàng ngày trung bình. Tuy nhiên, trong suốt chu kỳ thanh toán hằng tháng, bạn sẽ không bao giờ bị tính phí vượt quá giới hạn tính phí hằng tháng — giới hạn này được tính bằng cách lấy số ngày trung bình của tháng (30,4) nhân với ngân sách trung bình hằng ngày.
  • Nếu Google phân phối quá cho quảng cáo của bạn quá thường xuyên và chi phí tích lũy trong suốt chu kỳ thanh toán hằng tháng vượt quá mức ngân sách cho phép, thì khoản ghi nợ cho phân phối quá sẽ tự động được áp dụng cho tài khoản của bạn.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ