Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Lần hiển thị là gì ?

Lần hiển thị là gì ?

Tần suất quảng cáo của bạn được hiển thị. Một lần hiển thị được tính mỗi khi quảng cáo của bạn được hiển thị trên trang kết quả tìm kiếm hoặc trang web khác trên Mạng Google.

  • Mỗi lần quảng cáo của bạn xuất hiện trên Google hoặc Mạng Google, lần đó sẽ được tính là một hiển thị.
  • Trong một số trường hợp, chỉ một phần quảng cáo của bạn có thể được hiển thị. Ví dụ: trong Google Maps, chúng tôi có thể chỉ hiển thị tên và vị trí doanh nghiệp của bạn hoặc chỉ hiển thị tên doanh nghiệp và dòng đầu tiên trong văn bản quảng cáo của bạn.
  • Đôi khi bạn sẽ thấy chữ viết tắt “H.thị” trong tài khoản của mình cho biết số lần hiển thị của quảng cáo.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ