Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Google » Lịch sử thay đổi là gì ?

Lịch sử thay đổi là gì ?

Công cụ liệt kê những thay đổi mà bạn đã thực hiện đối với tài khoản của mình trong suốt hai năm qua. Xem chi tiết về những thay đổi như thời điểm bạn đã tạm dừng chiến dịch, ai đã thêm từ khóa và số tiền ngân sách trước đó.

  • Bạn có thể xem tất cả những thay đổi đối với phạm vi ngày cụ thể, lọc kết quả theo loại thay đổi (như điều chỉnh ngân sách hoặc chỉnh sửa từ khóa) hoặc xem thay đổi đối với chiến dịch hay nhóm quảng cáo cụ thể.
  • Công cụ lịch sử thay đổi hiển thị từng thay đổi trong tiến trình, được ánh xạ đến dữ liệu tài khoản của bạn (như số lần hiển thị, số nhấp chuột, số chuyển đổi, tỷ lệ nhấp và chi phí). So sánh các thay đổi với tiến trình của dữ liệu hiệu suất để giúp bạn biết được những thay đổi nào có thể đã góp phần vào thay đổi hiệu suất của bạn.
  • Nếu bạn cho phép người khác truy cập vào tài khoản của mình bằng thông tin đăng nhập của riêng họ, thì bạn cũng có thể sử dụng công cụ này để xem ai đã thực hiện các thay đổi nhất định.
  • Bạn có thể tìm Lịch sử thay đổi trong menu “Công cụ” hoặc trực tiếp đi đến công cụ bằng cách truy cập ads.google.com/ch/ChangeHistory