Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Lợi tức đầu tư (ROI) là gì ?

Lợi tức đầu tư (ROI) là gì ?

Bạn đã thu được bao nhiêu lợi nhuận từ quảng cáo so với số tiền bạn chi tiêu vào các quảng cáo đó.

Để tính ROI, lấy doanh thu có được từ quảng cáo, trừ đi tổng chi phí, sau đó chia cho tổng chi phí: ROI = (Doanh thu – Chi phí hàng hóa được bán) / Chi phí hàng hóa được bán.

Ví dụ

Giả sử bạn có một sản phẩm cần chi phí 100 đô la để sản xuất và bán với giá 200 đô la. Bạn bán được 6 sản phẩm nhờ vào việc quảng cáo các sản phẩm này trên Google Ads. Tổng doanh số của bạn là 1.200 đô la và chi phí Google Ads của bạn là 200 đô la. ROI của bạn là (1.200 – (600 đô la + 200 đô la))/(600 đô la + 200 đô la) = 50%.

Để giúp đo lường ROI Google Ads, bạn sẽ cần theo dõi chuyển đổi, những hành động bạn muốn khách hàng thực hiện trên trang web sau khi nhấp vào quảng cáo, chẳng hạn như mua hàng, đăng ký hoặc tải xuống. Hãy thử theo dõi chuyển đổi hoặc Google Analytics, các công cụ miễn phí giúp bạn theo dõi chuyển đổi trong tài khoản của mình.

ROI thường là thước đo quan trọng nhất cho nhà quảng cáo bởi vì ROI cho thấy ảnh hưởng thực của Google Ads lên doanh nghiệp của bạn. Mặc dù hữu ích khi biết số nhấp chuột và số lần hiển thị bạn nhận được, việc biết quảng cáo đang đóng góp như thế nào vào sự thành công của doanh nghiệp của bạn thậm chí tốt hơn.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ