Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Lượt nhấp không hợp lệ là gì ?

Lượt nhấp không hợp lệ là gì ?

Những lượt nhấp vào quảng cáo mà Google coi là không hợp lệ, chẳng hạn như lượt nhấp không cố ý hoặc lượt nhấp từ phần mềm độc hại.

Mỗi lượt nhấp vào quảng cáo đều được hệ thống của chúng tôi kiểm tra. Ngoài ra, Google còn có hệ thống tinh vi để nhận dạng những lượt nhấp và lượt hiển thị không hợp lệ, đồng thời xóa những lượt nhấp và lượt hiển thị đó khỏi dữ liệu tài khoản của bạn. Khi phát hiện lượt nhấp không hợp lệ, hệ thống sẽ tự động lọc những lượt nhấp đó ra khỏi báo cáo của bạn và bạn sẽ không bị tính phí cho những lượt nhấp đó. Nếu chúng tôi nhận thấy các nhấp chuột không hợp lệ không được phát hiện tự động, bạn có thể đủ điều kiện để nhận được một khoản tín dụng cho các nhấp chuột đó. Các khoản tín dụng này được gọi là mức điều chỉnh “hoạt động không hợp lệ”.

Dưới đây chỉ là một vài ví dụ về những lượt nhấp mà Google có thể xem là lượt nhấp không hợp lệ:

  • Những lượt nhấp thủ công nhằm mục đích tăng chi phí quảng cáo hoặc tăng lợi nhuận cho chủ sở hữu trang web lưu trữ quảng cáo của bạn
  • Những lượt nhấp bằng công cụ tự động, robot hoặc các phần mềm đánh lừa khác
  • Những lượt nhấp không liên quan và không tạo ra giá trị cho nhà quảng cáo (chẳng hạn như lượt nhấp thứ hai của cú nhấp đúp)
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ