Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Google » Mức chênh lệch giá sản phẩm theo điểm chuẩn (beta) là gì ?

Mức chênh lệch giá sản phẩm theo điểm chuẩn (beta) là gì ?

Mức chênh lệch giá sản phẩm theo điểm chuẩn (beta): Đây là tỷ lệ phần trăm chênh lệch giữa giá sản phẩm trung bình của sản phẩm và giá sản phẩm theo điểm chuẩn được liên kết. Đối với nhóm sản phẩm, mức chênh lệch giá được tính trọng số dựa trên tiềm năng lưu lượng truy cập của sản phẩm. Sản phẩm càng phổ biến thì được tính trọng số càng lớn.

Tag: