Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Mức độ liên quan của quảng cáo là gì ?

Mức độ liên quan của quảng cáo là gì ?

Trạng thái từ khóa đo mức độ liên quan chặt chẽ của từ khóa của bạn với quảng cáo của bạn.

  • Trạng thái này mô tả từ khóa của bạn phù hợp với thông báo trong quảng cáo của bạn như thế nào. Ví dụ: nếu có ai đó tìm kiếm từ khóa và quảng cáo của bạn xuất hiện, quảng cáo của bạn có vẻ có liên quan trực tiếp với tìm kiếm của họ không?
  • Có ba trạng thái bạn có thể có: trên trung bình, trung bình hoặc dưới trung bình.
    • Có trạng thái “trung bình” hoặc “trên trung bình” có nghĩa là không có vấn đề gì lớn với mức độ liên quan của quảng cáo của từ khóa này khi được so sánh với tất cả các từ khóa khác qua Google Ads.
    • Trạng thái “dưới trung bình” có nghĩa là quảng cáo hoặc từ khóa của bạn có thể không đủ cụ thể hoặc nhóm quảng cáo của bạn có thể bao gồm quá nhiều chủ đề. Thử tạo các nhóm quảng cáo có chủ đề chặt chẽ bằng cách đảm bảo rằng quảng cáo của bạn có liên quan chặt chẽ với một nhóm từ khóa nhỏ hơn.
  • Sử dụng trạng thái này để giúp xác định các từ khóa có thể không đủ liên quan đến quảng cáo của của bạn để hoạt động tốt.
  • Một từ khóa có thể có Điểm chất lượng cao và mức độ liên quan của quảng cáo thấp (hoặc ngược lại) bởi vì Google Ads xem xét một số yếu tố chất lượng khác nhau khi xác định Điểm chất lượng. Ngay cả khi Điểm chất lượng tổng thể cao, việc xem xét các yếu tố riêng lẻ có thể giúp bạn xác định các khu vực tiềm năng để cải thiện.
  • Để xem trạng thái mức độ liên quan của quảng cáo cho từ khóa của bạn, hãy chuyển đến tab Từ khóa trên trang Chiến dịch của bạn và di chuột qua biểu tượng bong bóng thoại bên cạnh từ khóa.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ