Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Mức độ liên quan là gì ?

Mức độ liên quan là gì ?

Các yếu tố của chiến dịch quảng cáo của bạn khớp chặt chẽ như thế nào với những gì mà một người dường như đang tìm kiếm.

  • Quảng cáo và từ khóa của bạn phải có liên quan trực tiếp đến nội dung trên trang web của bạn, đặc biệt là trang đích của quảng cáo. Khi mọi người xem quảng cáo của bạn, họ sẽ có thể hiểu loại sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung khác nào mà họ sẽ tìm thấy trên trang web của bạn.
  • Để khuyến khích bạn tạo chiến dịch quảng cáo có liên quan thể hiện chính xác sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, hệ thống định giá Google Ads phải một phần dựa trên mức độ liên quan. Quảng cáo, danh sách từ khóa và trang đích có liên quan cao thường giành được vị trí cao hơn trên trang với số tiền có khả năng ít hơn.
  • Mức độ liên quan là một phần của Điểm chất lượng, công thức mà Google sử dụng để đo lường mức độ hữu ích của quảng cáo, từ khóa và trang web của bạn với khách hàng. Quảng cáo có liên quan có xu hướng nhận được Điểm chất lượng cao hơn.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ