Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Mục tiêu hiệu quả hoạt động là gì ?

Mục tiêu hiệu quả hoạt động là gì ?

Mục tiêu hiệu quả hoạt động dự đoán hiệu quả hoạt động của chiến dịch hoặc nhóm chiến dịch, qua đó bạn biết được mình có đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu quảng cáo có thể đo lường cụ thể hay không. Nếu thấy mình không đi đúng hướng, bạn có thể xem xét điều chỉnh các tùy chọn cài đặt của chiến dịch để cải thiện hiệu quả hoạt động.

  • Bạn có thể áp dụng mục tiêu hiệu quả hoạt động cho các nhóm chiến dịch và các chiến dịch đơn lẻ.
  • Mục tiêu hiệu quả hoạt động được đo lường bằng các mục tiêu cụ thể liên quan đến các chỉ số như số lần nhấp hoặc số lượt chuyển đổi cho một chiến dịch hoặc nhóm chiến dịch.
  • Mỗi lần, bạn chỉ có thể áp dụng một mục tiêu đang hoạt động cho một chiến dịch hoặc nhóm chiến dịch.
  • Bạn có thể đặt một mục tiêu hiệu quả hoạt động khi tạo chiến dịch hoặc nhóm chiến dịch. Đối với chiến dịch hiện có, bạn có thể truy cập vào mục tiêu đó thông qua thẻ tổng quan về mục tiêu hiệu quả hoạt động. Đối với nhóm chiến dịch hiện có, bạn có thể đặt mục tiêu đó trong tab “Mục tiêu hiệu quả hoạt động”.
Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ