Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Ngày cuối cùng là gì ?

Ngày cuối cùng là gì ?

Đây là cài đặt xác định thời gian bạn muốn chạy quảng cáo trong chiến dịch của mình. Khi đến ngày kết thúc của chiến dịch, quảng cáo của bạn sẽ ngừng chạy.

Cài đặt mặc định cho mỗi chiến dịch quảng cáo là không có ngày kết thúc, do đó, quảng cáo có thể chạy vô thời hạn. Bạn có thể thay đổi cài đặt bất kỳ lúc nào để chiến dịch của bạn kết thúc vào một ngày cụ thể. Khi bạn chọn ngày kết thúc, chiến dịch của bạn sẽ kết thúc vào ngày đó lúc 11 giờ 59 phút tối theo múi giờ bạn đã chọn cho tài khoản của mình.

Trước ngày kết thúc, bạn cũng có thể Tạm dừng, tiếp tục hoặc xóa chiến dịch bất kỳ lúc nào để ngăn quảng cáo tiếp tục chạy.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ