Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Người quản lý thanh toán là gì ?

Người quản lý thanh toán là gì ?

Người quản lý thanh toán là tài khoản người quản lý kiểm soát thông tin thanh toán lập hóa đơn hàng tháng mà các tài khoản Google Ads bên dưới tài khoản người quản lý này trong hệ thống phân cấp tài khoản người quản lý sử dụng. 

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn hủy liên kết tài khoản Google Ads khỏi tài khoản người quản lý thanh toán (hoặc phá vỡ mối liên kết đó bằng cách thay đổi cấu trúc tài khoản người quản lý ở trên), thì tài khoản Google Ads sẽ ngừng phân phát quảng cáo ngay lập tức.

Người dùng có quyền truy cập thông thường, quyền truy cập quản trị và chỉ có quyền thanh toán đã đăng nhập vào tài khoản người quản lý thanh toán (hoặc bất kỳ tài khoản người quản lý nào ở cấp cao hơn) có thể xem hóa đơn, chỉnh sửa ngân sách và chuyển người thanh toán cho tài khoản Google Ads ở cấp dưới người quản lý đó. Mặc dù có thể liên kết một tài khoản Google Ads với nhiều tài khoản người quản lý, nhưng trong số này, chỉ có một tài khoản người quản lý có thể quản lý thông tin thiết lập thanh toán cho tài khoản Google Ads đó. Nguyên nhân là do một tài khoản Google Ads chỉ có thể có một thông tin thiết lập thanh toán đang hoạt động tại một thời điểm bất kỳ. 

Bạn có thể tìm thấy tên và mã người quản lý thanh toán của một tài khoản Google Ads bằng cách chuyển đến trang “Cài đặt thanh toán”.

Bạn cũng có thể tìm thấy tên và mã người quản lý thanh toán của tất cả những tài khoản Google Ads được liên kết bằng cách thêm cột Người quản lý thanh toán vào “Trang ngân sách” trong tài khoản người quản lý của bạn.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ