Chuyển tới nội dung
Home » Blog » Kiến thức Google » Ngưỡng xếp hạng quảng cáo là gì ?

Ngưỡng xếp hạng quảng cáo là gì ?

Ngưỡng xếp hạng quảng cáo là giá khởi điểm cho quảng cáo của bạn. Nếu giá thầu của bạn thấp hơn ngưỡng này, quảng cáo sẽ không xuất hiện. Nếu không có đối thủ cạnh tranh nào đủ điều kiện hiển thị quảng cáo, ngưỡng này (giá khởi điểm) sẽ là giá mà bạn phải trả cho lượt nhấp.

Google xác định ngưỡng này một cách linh hoạt tại thời điểm xảy ra mỗi phiên đấu giá dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm:

  • Chất lượng quảng cáo: Để giúp duy trì trải nghiệm quảng cáo chất lượng cao cho người tiêu dùng, quảng cáo có chất lượng càng thấp thì ngưỡng này càng cao.
  • Vị trí quảng cáo: Những quảng cáo xuất hiện ở vị trí cao hơn trên trang kết quả tìm kiếm sẽ có ngưỡng cao hơn những quảng cáo ở vị trí thấp hơn trên trang đó. Bằng cách đó, khả năng mọi người nhìn thấy quảng cáo có chất lượng cao hơn trên trang kết quả tìm kiếm sẽ cao hơn.
  • Các thuộc tính và tín hiệu của người dùng như vị trí và loại thiết bị: Ngưỡng xếp hạng quảng cáo có thể khác nhau tùy theo thuộc tính người dùng, bao gồm cả vị trí của người dùng (ví dụ: ngưỡng này có thể khác nhau ở các quốc gia khác nhau) và loại thiết bị mà người dùng đang sử dụng (ví dụ: thiết bị di động/máy tính để bàn).
  • Chủ đề và bản chất của cụm từ tìm kiếm: Ngưỡng xếp hạng quảng cáo có thể khác nhau tùy theo bản chất của cụm từ mà người dùng tìm kiếm. Ví dụ: ngưỡng của các cụm từ tìm kiếm liên quan đến đám cưới có thể khác với các cụm từ tìm kiếm về lớp học đan rổ.
  • Phiên đấu giá liên quan: Ngưỡng cũng có thể phụ thuộc vào phiên đấu giá cho các truy vấn liên quan. Ví dụ: Ngưỡng xếp hạng quảng cáo cho cụm từ tìm kiếm [bảo hiểm xe hơi] có thể dựa trên thông tin từ phiên đấu giá cho các cụm từ tìm kiếm [bảo hiểm ô tô] và [bảo hiểm va chạm].

Các yếu tố này giúp đảm bảo rằng Google cân nhắc đúng đắn đến trải nghiệm người dùng, giá thầu của nhà quảng cáo và giá trị mà nhà quảng cáo mang lại cho lượt tương tác của người dùng với quảng cáo khi Google quyết định quảng cáo mà người dùng nhìn thấy và mức giá mà nhà quảng cáo phải trả.

Mức độ tác động của Ngưỡng xếp hạng quảng cáo đến CPC

Google tính CPC thực tế của bạn dựa trên Thứ hạng quảng cáo, bao gồm cả các ngưỡng và mức độ cạnh tranh của các nhà quảng cáo khác.

Nếu quảng cáo của bạn là quảng cáo duy nhất đủ điều kiện xuất hiện (ví dụ: vì không có đối thủ cạnh tranh nào đạt Ngưỡng xếp hạng quảng cáo của họ), bạn sẽ phải trả giá khởi điểm (ngưỡng này được làm tròn đến đơn vị nhỏ nhất có thể thanh toán ở quốc gia của bạn, chẳng hạn như làm tròn lên số xu tiếp theo ở Hoa Kỳ). Điều này có nghĩa là tùy thuộc vào chất lượng quảng cáo và Ngưỡng xếp hạng quảng cáo của bạn, quảng cáo có thể tương đối mắc tiền, ngay cả khi không có quảng cáo nào hiển thị ngay bên dưới.

Home
Giới thiệu
Hỏi & đáp
Liên hệ